Predavanje za šumoposjednike u Višnjanu

Ministarstvo poljoprivrede u Istarskoj županiji organizira predavanje za sve privatne šumoposjednike i ostale zainteresirane građane na temu “Gospodarenje privatnim šumama”.

Na predavanju će biti govora o zakonskoj regulativi, općenito o šumama, Programu za gospodarenje u šumama privatnih šumoposjednika, koracima do doznake stabala te o upisu u Upisnik privatnih šumoposjednika.
 
Predavanje će se održati 29. listopada 2019. godine u Vijećnici općine Višnjan, Istarska 23 s početkom u 17.00 sati.
 
Pozivamo sve privatne šumoposjednike i ostale zainteresirane građane da nam se pridruže.