Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Smokvica - Pupnat

Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 19. ožujka 2021. započinje javni uvid u Program gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Smokvica-Pupnat“
 
Programom su obuhvaćene  katastarske općine:  Čara,  Pupnat, Račišće i Smokvica

Javni uvid u prijedlog Programa biti će u prostorijama Grada Korčule i prostorijama Općine Smokvica radnim danom 19. ožujka do 19. travnja 2021. od 9 do 12 sati.

Javna rasprava održati će se 19. travnja 2021. u 14 sati u Domu kulture u mjestu Čara.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovi pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa.

Javnoj raspravi prisustvovati će predstavnici izvođača radova i ovog Ministarstva.

Kontakt osoba:
Tomislav Dilber, dipl.ing.šum
Mobitel: 099 229 8807
e-mail: tomislav.dilber@mps.hr