Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice Kninske šume

Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 20. svibnja 2019. godine započinje javni uvid u Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Kninske šume. Programom su obuhvaćene katastarske općine Biskupija, Cetina, Civljane, Kijevo, Knin, Kninsko polje, Orlić, Polača, Ramljane, Riđane, Turić, Uzdolje, Vrbnik, Zvjerinac. Primjerak programa moguće je pogledati u prostorijama općine Biskupija, Orlić, Trg Ivana Meštrovića 2.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.

Javna rasprava će se održati 03. lipnja 2019.godine u 10:00 sati u vijećnici općine Biskupija. Prisustvovati će predstavnici izvođača radova i ovog Ministarstva  te održati predavanje.