Informacije o provedenoj doznaci stabala po Naredbi o sprječavanju širenja i suzbijanja štetnog organizma Ips typhographus (L.) - osmerozubi smrekov potkornjak