Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice Virovitičke podravske šume

Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 03. lipnja 2019. godine započinje javni uvid u Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu VIROVITIČKE PODRAVSKE ŠUME. Programom su obuhvaćene katastarske općine Bačevac, Budrovac Lukački, Bušetina, Detkovac, Dugo Selo Lukačko, Gačište, Gornje Bazje, Gradina, Brezovica, Kapan, Lozan, Lukač, Naudovac, Orešac, Rogovac, Rušani, Suhopolje, Turanovac.

Javni uvid biti će u prostorijama Ministarstva poljoprivrede u Virovitici do 17. lipnja 2019. godine, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.

Javna rasprava održati će se 17. lipnja 2019. godine s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Gradina, Trg hrvatskih branitelja 12. Prisustvovati će predstavnici izvođača radova i ovog Ministarstva te održati predavanje.