Obavijest o javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Krk“

Javna rasprava održati će se 20.siječnja 2021. godine s početkom u 10:30 sati, a koja će se uslijed strogih epidemioloških mjera održati ispred   zgrade grada Krka.  Prisustvovati će predstavnici izvođača radova (Denis Stojsavljević (091/2363-281) i Ministarstva poljoprivrede, Maja Bukovac.
 
Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane, predstavnike lokalne samouprave i vatrogasce, da se odazovu pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.

U smislu aktivnog  provođenja epidemioloških mjera , radi zaštite ljudskog zdravlja, mole se svi zainteresirani za prisustvovanje na javnoj raspravi,  da se obavezno najave najkasnije do 12 sati 19.siječnja 2021 . godine  na telefon 099 311 77 23 (Maja Bukovac) ili na e-mail  maja.bukovac@mps.hr