Poziv na javni uvid i raspravu za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za g. j. Ervenik-Kistanje

Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 15. veljače, 2021. godine započinje javni uvid u Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Ervenik-Kistanje. Programom su obuhvaćene katastarske općine Biovičino selo, Ervenik Donji, Ervenik Gornji, Ivoševci, Kistanje, Kolašac, Modrino selo, Mokro polje, Nunić i Radučić. Javni uvid biti će u prostorijama Grada Drniša do 15. ožujka, 2021. godine, radnim danom od 9:00 do 13:00 sati.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.

Javna rasprava će se održati 16. 03. 2021. godine u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Drniša, na adresi Trg kralja Tomislava 1. Prisustvovati će predstavnici izvođača radova i ovog Ministarstva  te održati predavanje.