Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Zagreb - Medvednica

Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 16. travnja 2021. započinje javni uvid u Program gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu „Zagreb - Medvednica“
 
Programom su obuhvaćene  katastarske općine:  Šestine, Gračani, Remete, Markuševec

Javni uvid u prijedlog Programa biti će u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, radnim danom 16. travnja do 16. svibnja 2021. od 9 do 12 sati.

Javna rasprava održati će se 17. svibnja 2021. u 11 sati u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Planinska 2a, 10 000 Zagreb

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovi pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa.

Javnoj raspravi prisustvovati će predstavnici izvođača radova i ovog Ministarstva.

Kontakt osoba Ministarstva poljoprivrede
Nikola Sever, mag.ing.šum
Telefon: 099 490 3852
e-mail: nikola.sever@mps.hr
 
Kontakt osoba izrađivača programa:
Konrad Kiš, mag. Ing. silv.
dvokut-ecro.hr
+385 (0) 1 6114 867
+385 (0) 1 6155 875
+385 (0) 91 3069 733
konrad.kis@dvokut-ecro.hr
Trnjanska 37, HR - 10000 Zagreb