Obavijest o javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za g.j. Vir-Ražanac-Diklo

Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 18. veljače, 2021. godine započinje javni uvid u Program za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Vir-Ražanac-Diklo. Programom su obuhvaćene katastarske općine  Diklo, Dračevac Ninski, Grbe, Ninski Stanovi, Nin-Zaton, Petrčane, Poljica, Poljica Brig, Privlaka, Radovin, Ražanac, Vir, Visočane, Vrsi i Žerava,

Javni uvid je u prostorijama Ministarstva poljoprivrede u Zadru, na adresi Mažuranićeva 30A, do 18. ožujka, 2021. godine, radnim danom od 8:00 do 11:00 sati.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.

Javna rasprava će se održati 19. 03. 2021. godine u 10:00 sati u vijećnici Zadarske županije na adresi Božidara Petranovića 8, u Zadru.
Predstavnici izvođača radova i ovog Ministarstva  održati će predavanje.
 
Kontakt osobe:

Ksenija Franulović dipl. ing. šum.                                           
Tel: +385 21 609 018
Mob: 99 210 9501
E-pošta: ksenija.franulovic@mps.hr

Denis Stojsavljević, dipl. ing. šum.
Mob: 091 236 3281