Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice Preseka - Rakovec

Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 16. svibnja 2019. godine započinje javni uvid u Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Preseka - Rakovec. Programom su obuhvaćene katastarske općine Velika, Rakovec,  Valetić, Mlaka, Samoborec, Gornji Vinkovec, Salnik, Vinkovec, Hruškovica,  Hudovo,  Preseka, Tkalec. Primjerak programa moguće je pogledati u prostorijama općine Rakovec.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.

Javna rasprava će se održati 30. svibnja 2019.godine u 10:00 sati u vijećnici općine Rakovec. Prisustvovati će predstavnici izvođača radova i ovog Ministarstva  te održati predavanje.