Obavijest o javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Drniške šume

Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 05. ožujka, 2021. godine započinje javni uvid u Program za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Drniške šume. Programom su obuhvaćene katastarske općine: Badanj, Baljci, Biočić, Bogatić Miljevački, Bogatić Prominski, Brištani, Čavoglave, Čitluk, Čvrljevo, Drinovci,  Drniš, Donje Utore, Donje Vinovo, Gornje Utore, Gornje Vinovo, Gradac, Matase, Mirlović Polje, Mirlović Zagora, Miočić, Moseć, Mratovo, nevest, Kadina Glavica, Kaočine, Karalić, Kljake, Ključ, Kričke, Ljubostinje, Oklaj, Ostrogašica, Otavice, Pakovo Selo, Parčić, Planjane, Podumci, Pokrovnik, Puljane,  Radonić, Razvođe, Ružić, Sedramić, Siverić, Sunkovci, Širitovci, Štikovo, Tepljuh, Trbounje, Umljanović , Unešić, Velušić, Visoka i Žitnić.

Javni uvid biti će u prostorijama Grada Drniša do 06. travnja, 2021. godine, radnim danom od 9:00 do 13:00 sati.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.

Javna rasprava će se održati 08. travnja,  2021. godine u 11:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Drniša, na adresi Trg kralja Tomislava 1.

Predstavnici izvođača radova i ovog Ministarstva  održati će predavanje.
 
Kontakt osobe:

Ksenija Franulović dipl. ing. šum.
Tel: +385 21 609 018 
Mob: 99 210 9501 
E-pošta: ksenija.franulovic@mps.hr

Milan Cindrić, dipl. ing. šum.
Mob: 098 253 445