Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.

Tekst Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2024.

Rok za podnošenje prijave počinje teći 2.listopada 2023. od 12:00:00 sati i istječe 29. prosinca 2023. u 12:00:00 sati.

Dodatne informacije vezane za pripremu i podnošenje prijave na ovaj Javni poziv mogu se zatražiti isključivo u pisanom obliku na e-adresu: privatne.sume@mps.hr