Objave (javni pozivi, javne rasprave, predavanja)

Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice Rovinj - Sošići
Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 02.svibnja 2019. godine započinje javni uvid u Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu ROVINJ – SOŠIĆI. Programom su obuhvaćene katastarske općine Rovinj, Rovinjsko selo i Sošići. Javni uvid biti će u prostorijama grada Rovinja do 20. svibnja 2019. godine, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.

Javna rasprava održati će se 20. svibnja 2019. godine s početkom u 18:00 sati u Domu kulture u Rovinjskom selu, Stjepana Žiže 2. Prisustvovati će predstavnici izvođača radova i ovog Ministarstva  te održati predavanje.
Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice Preseka - Rakovec
Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 16. svibnja 2019. godine započinje javni uvid u Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Preseka - Rakovec. Programom su obuhvaćene katastarske općine Velika, Rakovec,  Valetić, Mlaka, Samoborec, Gornji Vinkovec, Salnik, Vinkovec, Hruškovica,  Hudovo,  Preseka, Tkalec. Primjerak programa moguće je pogledati u prostorijama općine Rakovec.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.

Javna rasprava će se održati 30. svibnja 2019.godine u 10:00 sati u vijećnici općine Rakovec. Prisustvovati će predstavnici izvođača radova i ovog Ministarstva  te održati predavanje.
Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice Baderna – Lovreč
Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 15.svibnja 2019. godine započinje javni uvid u Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Baderna - Lovreč. Programom su obuhvaćene katastarske općine Baderna i Lovreč. Javni uvid biti će u prostorijama općine Sveti Lovreč do 15. svibnja 2019. godine, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.

Javna rasprava održati će se 31. svibnja 2019. godine s početkom u 18:00 sati u vijećnici općine Sveti Lovreč, Gradski Trg 4. Prisustvovati će predstavnici izvođača radova i ovog Ministarstva  te održati predavanje.
Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice Virovitičke podravske šume
Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 03. lipnja 2019. godine započinje javni uvid u Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu VIROVITIČKE PODRAVSKE ŠUME. Programom su obuhvaćene katastarske općine Bačevac, Budrovac Lukački, Bušetina, Detkovac, Dugo Selo Lukačko, Gačište, Gornje Bazje, Gradina, Brezovica, Kapan, Lozan, Lukač, Naudovac, Orešac, Rogovac, Rušani, Suhopolje, Turanovac.

Javni uvid biti će u prostorijama Ministarstva poljoprivrede u Virovitici do 17. lipnja 2019. godine, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.

Javna rasprava održati će se 17. lipnja 2019. godine s početkom u 18:00 sati u vijećnici Općine Gradina, Trg hrvatskih branitelja 12. Prisustvovati će predstavnici izvođača radova i ovog Ministarstva te održati predavanje.
Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice Kninske šume
Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 20. svibnja 2019. godine započinje javni uvid u Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Kninske šume. Programom su obuhvaćene katastarske općine Biskupija, Cetina, Civljane, Kijevo, Knin, Kninsko polje, Orlić, Polača, Ramljane, Riđane, Turić, Uzdolje, Vrbnik, Zvjerinac. Primjerak programa moguće je pogledati u prostorijama općine Biskupija, Orlić, Trg Ivana Meštrovića 2.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.

Javna rasprava će se održati 03. lipnja 2019.godine u 10:00 sati u vijećnici općine Biskupija. Prisustvovati će predstavnici izvođača radova i ovog Ministarstva  te održati predavanje.
Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice Zagrebačke šume
Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 01. srpnja 2019. godine započinje javni uvid u Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu ZAGREBAČKE ŠUME. Programom su obuhvaćene katastarske općine: Centar, Dubrava, Kraljevec Sesvetski, Maksimir, Pešćenica, Podsused, Resnik, Sesvete, Stenjevec, Vrapče i Žitnjak. Primjerak programa moguće je pogledati u u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Planinska 2a, 10000 Zagreb.
Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.
Javna rasprava održati će se 19. srpnja 2019. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Planinska 2a, 10 000 Zagreb.
Javnoj raspravi prisustvovati će predstavnici izvođača radova i ovog Ministarstva  te održati predavanje.
 
Informacija o provedenoj doznaci stabala po Naredbi o sprječavanju širenja i suzbijanja štetnog organizma Ips typhographus (L.) - osmerozubi smrekov potkornjak
Predavanje za šumoposjednike u Višnjanu
Ministarstvo poljoprivrede u Istarskoj županiji organizira predavanje za sve privatne šumoposjednike i ostale zainteresirane građane na temu “Gospodarenje privatnim šumama”.

Na predavanju će biti govora o zakonskoj regulativi, općenito o šumama, Programu za gospodarenje u šumama privatnih šumoposjednika, koracima do doznake stabala te o upisu u Upisnik privatnih šumoposjednika.
 
Predavanje će se održati 29. listopada 2019. godine u Vijećnici općine Višnjan, Istarska 23 s početkom u 17.00 sati.
 
Pozivamo sve privatne šumoposjednike i ostale zainteresirane građane da nam se pridruže.
Plan predavanja za privatne šumoposjednike u svibnju 2019. godine
Ovdje preuzmite plan predavanja za privatne šumoposjednika koja će se održati tijekom svibnja 2019. godine.
Poziv na predavanje za privatne šumoposjednika u Istarskoj županiji
Ministarstvo poljoprivrede u Istarskoj županiji organizira predavanje za sve privatne šumoposjednike i ostale zainteresirane građane na temu “Gospodarenje privatnim šumama”.

Na predavanju će biti govora o zakonskoj regulativi, općenito o šumama, Programu za gospodarenje u šumama privatnih šumoposjednika, koracima do doznake stabala te o upisu u Upisnik privatnih šumoposjednika.
 
Predavanje će se održati 13. svibnja 2019. godine u Vijećnici grada Labina, Titov trg 11 s početkom u 17.00 sati.
 
Pozivamo sve private šumoposjednike i ostale zainteresirane građane da nam se pridruže.
Poziv na uvodno predavanje izrade programa gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu "Zagrebačke šume"
Dana 30.04.2019. godine u 13:00 sati u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planiska 2a, 10 000 Zagreb bit će predstavljeni radovi na izradi programa za šume privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu "Zagrebačke šume".

Program gospodarenja za GJ "Zagrebačke šume" obuhvaća katastarske općine: Sesvetski Kraljevec, Sesvete, Centar, Dubrava, Maksimir, Pešćenica, Resnik, Žitnjak, Podsused, Stenjevec, Vrapče, Rudeš, Trešnjevka i Trnje.

Izvođač radova je Salix Plan d.o.o., Čalogovićeva 11, 10010 Zagreb. Ispred izvođača radova, predavanje će voditi Milan Cindrić, dipl. ing. šum., samostalni taksator.

Pozivamo šumoposjednike i predstavnike jedinica lokalne samouprave, te sve zainteresirane da se odazovu predavanju.
Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice Veliki Grđevac – Dežanovac
Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 23.travnja 2019. godine započinje javni uvid u Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Veliki Grđevac - Dežanovac. Programom su obuhvaćene katastarske općine Brestovac, Dežanovac, Imsovac, Končanica, Grbavac, Mali Zdenci, Pavlovac, Veliki Zdenci, Hercegovac, Ilovski Klokočevac, Ladislav, Trnovitica, Velika Trnava, Donja Kovačica, Dražica, Grbavac, Pavlovac, Veliki Grđevac i Nova Ploščica. Primjerak programa moguće je pogledati u prostorijama općina Končanica, Veliki Grđevac, Velika Trnovitica, Hercegovac i Dežanovac.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.

Javna rasprava će se održati 08.svibnja 2019.godine u 11:00 sati u vijećnici općine Končanica. Prisustvovati će predstavnici izvođača radova i ovog Ministarstva  te održati predavanje.
Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2020. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma