Obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika gospodarske jedinice Veliki Grđevac – Dežanovac

Obavještavamo privatne šumoposjednike da od 23.travnja 2019. godine započinje javni uvid u Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Veliki Grđevac - Dežanovac. Programom su obuhvaćene katastarske općine Brestovac, Dežanovac, Imsovac, Končanica, Grbavac, Mali Zdenci, Pavlovac, Veliki Zdenci, Hercegovac, Ilovski Klokočevac, Ladislav, Trnovitica, Velika Trnava, Donja Kovačica, Dražica, Grbavac, Pavlovac, Veliki Grđevac i Nova Ploščica. Primjerak programa moguće je pogledati u prostorijama općina Končanica, Veliki Grđevac, Velika Trnovitica, Hercegovac i Dežanovac.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu pozivu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom sadržaju ovog Programa za gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika.

Javna rasprava će se održati 08.svibnja 2019.godine u 11:00 sati u vijećnici općine Končanica. Prisustvovati će predstavnici izvođača radova i ovog Ministarstva  te održati predavanje.