Obrasci

Prilog 1 - Obrazac ZUS - Zahtjev za upis, ispis, promjenu podataka u Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji PDF WORD 
Prilog 3 - Obrazac ZOKT - Zahtjev za ovlaštenjem kontrolnog tijela PDF WORD 
Prilog 4 - Katalog mjera PDF WORD 
Prilog 6 - Obrazac ZUBRM - Zahtjev za upis u Bazu biljnog reprodukcijskog materijala PDF WORD 
Prilog 8 - Obrazac ZOI - Zahtjev za odobrenje izuzeća PDF WORD 
Prilog 9 - Obrazac ZSPR - Zahtjev za skraćenjem prijelaznog razdoblja PDF WORD
Prilog 10 - Obrazac ZBRM - Zahtjev za odobrenje korištenja neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala PDF WORD 
Prilog 11 - Obrazac ZIBRM - Zbirno izviješće o izdanim odobrenjima za BRM PDF WORD EXCEL
Prilog 12 - Obrazac ISK-S - Izviješće o službenoj kontroli kod subjekata PDF WORD 
Prilog 13 - Obrazac PN - Prijava nepravilnosti koje utječu na ekološki status proizvoda/parcela/životinja PDF WORD 
Prilog 14 - Obrazac IN-KT - Izvješće o nadzoru rada Kontrolnog tijela PDF WORD 
Prilog 16 - Obrazac OFIS-O - Odgovor na OFIS notifikaciju, Obrazac OFIS-P Prijava nepravilnosti u OFIS sustav PDF WORD