Obrasci

Prilog 1 - Obrazac ZUS - Zahtjev za upis, ispis, promjenu podataka u Upisniku ekoloških subjekata PDF, WORD
Prilog 2 – Obrazac SPS – Prikaz podataka iz Popisa subjekata koji objavljuje Ministarstvo PDF, WORD
Prilog 3 – Obrazac ZPSS – Zahtjev za priznavanje skupine subjekata PDF, WORD
Prilog 4 - Obrazac ZOKT - Zahtjev za ovlaštenjem kontrolnog tijela PDF, WORD
Prilog 5 – Smjernice sa zahtjevima za osoblje kontrolnog tijela PDF, WORD
Prilog 6 – Obrazac MISU – Mjesečno izvješće o sklopljenim ugovorima PDF, WORD
Prilog 7 – Obrazac PKT – Obrazac za promjenu kontrolnog tijela PDF, WORD
Prilog 8 - Obrazac ZUPRM - Zahtjev za upis poljoprivrednog reprodukcijskog materijala PDF, WORD
Prilog 9 – Uputa za dostavu podataka za unos u sustav za objavu informacija iz članka 26. PDF, WORD
Prilog 10 – Nacionalni znak ekološkog proizvoda PDF, WORD
Prilog 11 - Obrazac ZOI - Zahtjev za odobrenje izuzeća PDF, WORD
Prilog 12 - Obrazac ZRPPR - Zahtjev za retroaktivno priznavanje prijelaznog razdoblja PDF, WORD
Prilog 13 - Obrazac ZOPRM - Zahtjev za odobrenje korištenja neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala PDF, WORD
Prilog 14 - Obrazac ZIBRM - Zbirno izvješće o izdanim odobrenjima za PRM PDF, WORD, EXCEL
Prilog 15 – Obrazac ZIŽ – Zbirno izvješće o izdanim odobrenjima za životinje PDF, WORD
Prilog 16 - Obrazac ISK-S - Izvješće o službenoj kontroli kod subjekata PDF, WORD
Prilog 17 - Katalog mjera PDF, WORD
Prilog 18 - Obrazac PN - Prijava nepravilnosti koje utječu na ekološki status proizvoda / parcela / životinja PDF, WORD
Prilog 19 – Granični prijelazi preko kojih se obavlja uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja iz trećih zemalja iz članka 48. Pravilnika PDF, WORD
Obrazac - Godišnje izvješće sukladno Provedbenoj uredbi 2019/723 WORD