Popis laboratorija

Ministarstvo poljoprivrede kao središnje nadležno tijelo dodjeljuje nadležnost, imenuje i ovlašćuje kontrolna tijela i delegira poslove za obavljanje službene kontrole ekološke proizvodnje koji se odnose na provjeru sukladnosti s odredbama Uredbe (EU) br. 2018/848 i izdavanje certifikata, u skladu s poglavljem III. Uredbe (EU) br. 2017/625 i člankom 40. Uredbe (EU) br. 2018/848. Ovlaštena kontrolna tijela su obavezna, sukladno članku 38. stavku 4. točki (c) Uredbe (EU) br. 2018/848 uzeti i analizirati uzorke u svrhu otkrivanja proizvoda koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju, za provjeru proizvodnih postupaka koji nisu u skladu s pravilima ekološke proizvodnje ili otkrivanja moguće kontaminacije proizvodima koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju.

Broj uzoraka koji uzima i analizira kontrolno tijelo svake godine odgovara najmanje 5% broja subjekata pod njegovom kontrolom. Odabir subjekata kod kojih se uzimaju uzorci temelji se na procjeni rizika od nesukladnosti s pravilima ekološke proizvodnje.

Kontrolno tijelo uzima i analizira uzorke u svakom slučaju kada se sumnja na uporabu proizvoda i postupaka koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju.

Sukladno članku 54. stavku 1. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (Narodne novine 110/22), Ministarstvo na mrežnoj stranici objavljuje Popis ovlaštenih i referentnih laboratorija koji sadrži podatke o akreditiranim metodama.

 
Popis laboratorija