Popis laboratorija

Ministarstvo poljoprivrede kao nadležno tijelo dodjeljuje nadležnost, imenuje i ovlašćuje kontrolna tijela za obavljanje kontrole ekološke proizvodnje u skladu s člankom 27. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 te ukida ovlaštenja kontrolnom tijelu u skladu s člankom 27. stavkom 8. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.
 
Ovlaštena kontrolna tijela su obavezna, sukladno članku 65. stavku 2. Uredbe komisije (EZ) br. 889/2008 kontrolno tijelo uzima i analizira uzorke za otkrivanje proizvoda koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju, za provjeru proizvodnih postupaka koji nisu u skladu s pravilima ekološke proizvodnje ili otkrivanja moguće kontaminacije proizvodima koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju.
 
Broj uzoraka koji uzima i analizira kontrolno tijelo ili ustanova svake godine odgovara najmanje 5 % broja subjekata pod njegovom kontrolom. Odabir subjekata kod kojih se uzimaju uzorci temelji se na općoj procjeni rizika od nesukladnosti s pravilima ekološke proizvodnje. Ova opća procjena uzima u obzir sve faze proizvodnje, pripreme i distribucije.
 
Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova uzimaju i analiziraju uzorke u svakom slučaju kada se sumnja na uporabu proizvoda i postupaka koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju. U tim slučajevima ne treba se primjenjivati najmanji broj uzoraka.
 
Sukladno članku 49. stavku 1. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (Narodne novine 11/20), Ministarstvo na mrežnoj stranici objavljuje Popis ovlaštenih i referentnih laboratorija koji sadrži podatke o akreditiranim metodama.
 
Popis laboratorija