Baza ekološkog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Bazu podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje i iz prijelaznog razdoblja (Baza PRM) vodi Ministarstvo poljoprivrede, u elektroničkom obliku na službenim mrežnim stranicama.
Dobavljač poljoprivrednog reprodukcijskog materijala podnosi Ministarstvu zahtjev za upis poljoprivrednog reprodukcijskog materijala u Bazu PRM na obrascu ZUBRM iz Priloga 8, Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/22), kontinuirano tijekom godine.

UPUTA ZA DOBAVLJAČE SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA IZ EKOLOŠKE PROIZVODNJE - UPIS U BAZU PRM

Podatke koji se vode u Bazi PRM Ministarstvo ažurira kvartalno i to do 15. ožujka, 15. lipnja, 15. rujna i 15. prosinca tekuće godine. Dobavljači su obvezni u svrhu ažuriranja podataka, najkasnije 15 dana prije roka za ažuriranje dostaviti ažurirani popis dostupnog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, a u koliko poljoprivredni reprodukcijski materijal više nije dostupan o tome odmah obavijestiti Ministarstvo. U koliko dobavljač ne dostavi popis, podaci će se smatrati nedostupnima te će ih Ministarstvo brisati iz Baze PRM.

53_Baza_dopuna_25032024
52_Baza_dopuna_15032024
​51_Baza_dopuna_15122023
50_Baza_dopuna_06112023
49_Baza_dopuna_15092023
​48_Baza_dopuna_15062023
47_Baza_dopuna_15032023
46_Baza_dopuna_15122022
45_Baza_dopuna_16092022
44_Baza_dopuna_15062022
43_Baza_dopuna_02052022
42_Baza_dopuna_15032022
41_Baza_dopuna_16022022