Baza ekološkog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Bazu podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje i iz prijelaznog razdoblja (Baza PRM) vodi Ministarstvo poljoprivrede, u elektroničkom obliku na službenim mrežnim stranicama.
Dobavljač poljoprivrednog reprodukcijskog materijala podnosi Ministarstvu zahtjev za upis poljoprivrednog reprodukcijskog materijala u Bazu PRM na obrascu ZUBRM iz Priloga 8, Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/22), kontinuirano tijekom godine.

UPUTA ZA DOBAVLJAČE SJEMENSKOG I SADNOG MATERIJALA IZ EKOLOŠKE PROIZVODNJE – UPIS U BAZU PRM

Podatke koji se vode u Bazi PRM Ministarstvo ažurira kvartalno i to do 15. ožujka, 15. lipnja, 15. rujna i 15. prosinca tekuće godine. Dobavljači su obvezni u svrhu ažuriranja podataka, najkasnije 15 dana prije roka za ažuriranje dostaviti ažurirani popis dostupnog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, a u koliko poljoprivredni reprodukcijski materijal više nije dostupan o tome odmah obavijestiti Ministarstvo. U koliko dobavljač ne dostavi popis, podaci će se smatrati nedostupnima te će ih Ministarstvo brisati iz Baze PRM.

49_Baza_dopuna_15092023
​48_Baza_dopuna_15062023
47_Baza_dopuna_15032023
46_Baza_dopuna_15122022
45_Baza_dopuna_16092022
44_Baza_dopuna_15062022
43_Baza_dopuna_02052022
42_Baza_dopuna_15032022
41_Baza_dopuna_16022022
40_Baza_dopuna_15122021
39_Baza_dopuna_15012021
38_Baza_dopuna_16112021
37_Baza_dopuna_03112021
36_Baza_dopuna_01102021
35_ Baza_dopuna_03092021
34_ Baza_dopuna_23072021
33_Baza_dopuna_23062021
32_Baza_dopuna_24052021
31_Baza_dopuna_27042021
30_Baza_dopuna_09042021
29_Baza_dopuna_15032021
28_Baza_dopuna_15122020
27_Baza_dopuna_09112020
​26_Baza_dopuna_02112020
25_Baza_dopuna_05102020
​24_Baza_dopuna_29092020
23_Baza_dopuna_16092020
22_Baza_dopuna_08092020
21 Baza dopuna 15072020
20 Baza dopuna 20052020
19 Baza dopuna 29042020
18 Baza dopuna 14042020
17 Baza dopuna 16032020
16 Baza dopuna 15012020
15 Baza dopuna 11122019
14 Baza dopuna 21112019
13 Baza dopuna 06112019
12_Baza_dopuna_22102019
11_Baza_dopuna_07102019
10_Baza_izmjena_16092019
09_Baza_izmjena_062019
08_Baza_izmjena_0562019
07_Baza_dopuna_032019
06_Baza_dopuna_022019
05_Baza_rev_08022019
04_Baza_rev_012019
03_Baza_dopuna_12102018
02_Baza_izmjena_18092018
01_Baza_posljednja_izmjena_travanj_2018