Baza ekološkog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala

Ministarstvo poljoprivrede uspostavlja i ažurira bazu podataka o sortama sjemena ili sjemenskog krumpira ili vegetativnog reprodukcijskog materijala iz ekološke proizvodnje koje je dostupno na tržištu.
Za upis u Bazu poljoprivrednog reprodukcijskog materijala iz ekološke proizvodnje prema odredbama Pravilnika o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN 19/2016), dobavljač Ministarstvu poljoprivrede podnosi: Uz navedene obrasce potrebno je dostaviti i:
  • kopiju certifikata kojim se potvrđuje da je poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje
  • kopiju Uvjerenja o priznavanju sjemenskog usjeva odnosno kopiju Uvjerenja o priznavanju sadnog materijala.
Podaci koji se vode u bazi podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje obnavljaju se dva puta godišnje i to 15. ožujka i 15. rujna tekuće godine. Dobavljači su obvezni do 1. ožujka i 1. rujna tekuće godine dostaviti promjene nastale na upisanim podacima, u protivnom se upisani podaci smatraju nedostupnim stoga će Ministarstvo brisati iste iz baze podataka.

20 Baza dopuna 20052020
19 Baza dopuna 29042020
18 Baza dopuna 14042020
17 Baza dopuna 16032020
16 Baza dopuna 15012020
15 Baza dopuna 11122019
14 Baza dopuna 21112019
13 Baza dopuna 06112019
12_Baza_dopuna_22102019
11_Baza_dopuna_07102019
10_Baza_izmjena_16092019
09_Baza_izmjena_062019
08_Baza_izmjena_0562019
07_Baza_dopuna_032019
06_Baza_dopuna_022019
05_Baza_rev_08022019
04_Baza_rev_012019
03_Baza_dopuna_12102018
02_Baza_izmjena_18092018
01_Baza_posljednja_izmjena_travanj_2018