Popis subjekata u ekološkoj poljoprivredi

Subjekti u ekološkoj poljoprivredi upisuju se u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi na temelju zahtjeva. Zahtjev se podnosi u podružnicama/regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na obrascu iz Priloga II Pravilnika o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN 19/2016). Upisnik subjekata vodi Agencija za plaćanja kao javnu službenu evidenciju u elektroničkom obliku.
Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Popis subjekata na službenim mrežnim stranicama Ministarstva u skladu s Zakonom o poljoprivredi (NN 118/2018., čl. 101).