Popis subjekata u ekološkoj poljoprivredi

Subjekti u ekološkoj poljoprivredi upisuju se u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi na temelju zahtjeva. Zahtjev se podnosi u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na obrascu ZUS  iz Priloga 1. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/22). Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji vodi Agencija za plaćanja kao javnu službenu evidenciju u elektroničkom obliku. Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Popis subjekata s pripadajućim dokazima sukladnosti u obliku potvrdnice/certifikata na službenim mrežnim stranicama Ministarstva, u skladu s člankom 101. Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 52/21 , 152/22).
 
Napomena: Ukoliko za nekog subjekta nema podataka o kontrolnom tijelu ili nema povezanog certifikata, za detaljnije informacije molimo da nas kontaktirate na: eko@mps.hr .

Remark: If there is no data of CB or no linked certificate for certain operator, for further information please contact us on email: eko@mps.hr .


Od 1. siječnja 2023. godine certifikati svih ekoloških subjekata iz Hrvatske, država članica EU i trećih država izdaju se u sustavu TRACES, a dostupni su na sljedećoj poveznici: