Eko znak - grafički standardi

  • EU EKO ZNAK
 

Ekološki znak EU-a napunio je 10 godina! Od 2010. ekološka poljoprivreda postala je prisutnija u Europi, a ekološki uzgojena hrana uobičajenija je na našim stolovima. Od voća i povrća do mesa, ribe, mliječnih proizvoda i žitarica, mogućnosti svakodnevnog uživanja u ekološki uzgojenoj hrani postale su beskonačne. Do 2030. godine 25% poljoprivrednih površina u Uniji obrađivat će se prema načelima ekološke poljoprivrede, uz pomoć strategije EU-a „od polja do stola”.

Na slijedećoj poveznici dostupne su detaljnije informacije o korištenju i grafičkim standardima za  EU EKO ZNAK.
 
  • HR EKO ZNAK

 
Sukladno članku 32. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (Narodne novine 110/22), nacionalni znak ekološkog proizvoda dozvoljeno je koristiti pri označavanju, reklamiranju i prezentiranju ekoloških proizvoda. Sadržaj, izgled i veličina znaka navedeni su u Prilogu 10. Pravilnika.
 
Na slijedećoj poveznici dostupni su grafički standardi za HR EKO ZNAK.

Sukladno članku 54. stavku 1. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (Narodne novine 110/22), Ministarstvo na mrežnoj stranici objavljuje Popis ovlaštenih i referentnih laboratorija koji sadrži podatke o akreditiranim metodama.