Popis ovlaštenih kontrolnih tijela

Ministarstvo poljoprivrede kao središnje nadležno tijelo ovlašćuje kontrolna tijela i delegira poslove službene kontrole ekološke proizvodnje koji se odnose na provjeru sukladnosti s odredbama Uredbe (EU) br. 2018/848 i izdavanje certifikata, u skladu s poglavljem III. Uredbe (EU) br. 2017/625 i člankom 40. Uredbe (EU) br. 2018/848.

Ministarstvo rješenjem ovlašćuje kontrolno tijelo kada utvrdi da kontrolno tijelo ispunjava uvjete iz članka 40. Uredbe (EU) br. 2018/848 i upisuje Kontrolno tijelo u Popis kontrolnih tijela koji se vodi u elektroničkom obliku na službenim mrežnim stranicama Ministarstva.

Podaci koji se vode u Popisu ovlaštenih kontrolnih tijela propisani su člankom 20. stavkom 2. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/22).

Popis ovlaštenih kontrolnih tijela