Evidencija izuzeća za trgovce/distributere ekoloških proizvoda

Izuzeće od obveze upisa u Upisnik subjekata iz članka 102. stavka 1. Zakona, u skladu s člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2018/848, može se odobriti pravnim i fizičkim osobama koje izravno prodaju ekološke proizvode krajnjem potrošaču ili korisniku, pod uvjetom da oni ne proizvode, ne pripremaju i ne skladište proizvode koji nisu vezani za mjesto prodaje odnosno da ne uvoze takve proizvode iz trećih zemalja i da takve aktivnosti nisu podugovorile s trećom strankom.
 
Pravne i fizičke osobe koji udovoljavaju uvjetima za izuzeće radi evidentiranja izuzeća dostavljaju Ministarstvu obavijest o obavljanju aktivnosti prodaje pretpakiranih ekoloških proizvoda na adresu elektroničke pošte: ekotrgovci@mps.hr.
 
Obavijest sadrži sljedeće podatke:
  • naziv fizičke ili pravne osobe
  • OIB
  • lokacija trgovine
  • kontakt odgovorne osobe (ime, prezime, telefon, adresa e-pošte)
  • potpisana izjava o udovoljavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.
 
Popis fizičkih i pravnih osoba koje su dostavile obavijest i izuzete su od obveze prijavljivanja iz članka 34. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848 i obveze posjedovanja certifikata iz članka 35. stavka 2. Uredbe (EU) 2018/848, Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama, a provjeru udovoljavanja uvjetima za izuzeće kontinuirano provode inspektori Državnog inspektorata.
 
Ovo izuzeće ne primjenjuje se na prodaju ekoloških proizvoda elektroničkim putem, ukoliko se takvi proizvodi skladište.

Evidencija izuzeća za trgovce/distributere ekoloških proizvoda