Kontakti

Obavijest strankama o načinu upućivanja zahtjeva, upita i molbi Ministarstvu poljoprivrede za vrijeme trajanja pandemije COVID - 19

Ministarstvo poljoprivrede (Ul. grada Vukovara)

Adresa:

Ul. grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Telefonska centrala:

  • 01/6106-111
 

Faks:

  • 01/6109-201
 

 

Ministarstvo poljoprivrede (Planinska)

Adresa:

Planinska 2a,
10000 Zagreb

Telefonska centrala:

  • 01/6443-828
 

Faks:

  • 01/6443-200
 

 

Ministarstvo poljoprivrede (Humboldtova)

Adresa:

Alexandera von Humboldta 4b,
10000 Zagreb

Telefonska centrala:

  • 01/6443-185
 

 

 

Ministarstvo poljoprivrede (Ilica)

Adresa:

Ilica 101
10000 Zagreb

Telefonska centrala:

  • 01/3903-111
 

Faks:

  • 01/3903-191