Uprava za financijske poslove i javnu nabavu

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 
  • Milan Tankosić, pomoćnik ministra
Tel: 01/6106-487
Fax: 01/6109-208
uprava.financije@mps.hr