Uprava za financijske poslove i javnu nabavu

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 
 • Milan Tankosić, ravnatelj Uprave
Tel: 01/6106-487
Fax: 01/6109-208
uprava.financije@mps.hr

Sektor za proračun, financijsko upravljanje, računovodstvene poslove i strateško planiranje
 • Mia Duška Franić, načelnica Sektora
e-mail: mia.franic@mps.hr
Tel: 01/6106 137

Služba za financijske poslove
 • Anita Vlainić, voditeljica Službe
E mail: anita.vlainic@mps.hr
Tel: 01/6106 227

Odjel za strateško planiranje, upravljanje rizicima i izvještavanje o fiskalnoj odgovornosti
 • Mihovil Štimac, voditelj Odjela
e-mail: mihovil.stimac@mps.hr
Tel: 01/6106 280

Odjel za pripremu i izradu proračuna
 • Tanja Rajtar Šoprek, voditeljica Odjela
E mail: tanja.rajtar-soprek@mps.hr
Tel: 01/6106 606

Odjel za izvršenje plana proračuna
 • Jurica Beštek, voditelj Odjela
E mail: jurica.bestek@mps.hr
Tel: 01/6106 821

Služba za računovodstvene poslove
 • Dubravka Ivanović, voditeljica Službe
E mail: dubravka.ivanovic@mps.hr
Tel: 01/6109 173

Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje
 • Željkica Kamenarić, voditeljica Odjela
E-mail: zeljkica.kamenaric@mps.hr
Tel: 01/6106 070

Odjel za knjigovodstvene poslove i evidentiranje nefinancijske imovine
 • Valentina Bašić, voditeljica Odjela
E-mail: valentina.basic@mps.hr
Tel: 01/6109 509

Služba za ovjeravanje izdataka u ribarstvu i nadzor kontrole transakcija u poljoprivredi
 • Ivana Maslać, voditeljica Službe
E-mail: ivana.maslac@mps.hr
Tel: 01/6109 226

Odjel za ovjeravanje izdataka u ribarstvu
 • Sandra Vukić, voditeljica Odjela
E mail: sandra.vukic@mps.hr
Tel: 01/6109 224

Odjel za nadzor kontrole transakcija u poljoprivredi
 • Katica Milardić, voditeljica Odjela
E mail: katica.milardic@mps.hr
Tel: 01/6109 221


Sektor za javnu nabavu
 • Suzana Domjanić, načelnica Sektora
E mail:suzana.domjanic@mps.hr
Tel: 01/6109 258

Služba za provedbu postupka javne nabave
 •  Adrijan Humaan, voditelj Službe
E mail: adrijan.humaan@mps.hr
Tel: 01/6106 860

Odjel za pripremu i provedbu postupaka javne nabave
 • Dijana Jurković, voditeljica Odjela
E mail: dijana.jurkovic@mps.hr
Tel: 01/6106 564

Odjel za ugovaranje i kontrolu praćenja i izvršenja ugovora
 • Sandra Špilek, voditeljica Odjela
E mail: sandra.spilek@mps.hr
Tel: 01/6109 323