Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane

Adresa: Ilica 101, 10000 Zagreb
 
 • Zdravko Barać, ravnatelj
Tel: 01/3903-101
Fax: 01/3903-191
uprava.stocarstvo@mps.hr​

Sektor za stočarsku proizvodnju
 • Mato Čačić, Načelnik sektora
E mail: mato.cacic@mps.hr
Tel.: 01/3903-187
 
Služba za govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo
 • Danijel Mulc,Voditelj službe
E mail: danijel.mulc@mps.hr
Tel.: 01/3903-133
 
Odjel za govedarsku proizvodnju i tržište
 • Marica Dražić,Voditeljica odjela
E mail: marica.drazic@mps.hr
Tel.: 01/3903-125
 
Odjel za ovčarsku i kozarsku proizvodnju i tržište
 • Tatjana Sinković,Voditeljica odjela
E mail: tatjana.sinkovic@mps.hr
Tel.: 01/3903-153
 
Služba za svinjogojstvo, peradarstvo i pčelarstvo
 • Željko Mahnet, Voditelj službe
E mail: zeljko.mahnet@mps.hr
Tel.: 01/3903-130

Odjel za svinjogojsku proizvodnju i tržište

E-mail: svinjogojstvo@mps.hr
tel: 01/3903-188
 
Odjel za peradarstvo i pčelarstvo
 • Gordana Duvnjak, Voditeljica odjela
E mail: gordana.duvnjak@mps.hr
Tel.: 01/3903-122
 
Služba za uzgoj kopitara i banku gena domaćih životinja
 • Nidal Korabi, Voditelj službe
E mail: nidal.korabi@mps.hr
Tel.: 01/3903-138
 
Odjel za uzgoj kopitara

E-mail: konjogojstvo@mps.hr
Tel: 01/3903-131
 
Odjel za banku gena domaćih životinja Križevci
 • Vesna Orehovački, Voditelj odjela
E mail: vesna.orehovacki@mps.hr
Tel.: 099/532-3531

Sektor za registre životinja
 • Željka Fatović, Načelnica sektora
E mail: zeljka.fatovic@mps.hr
Tel.: 01/3903-173
 
Služba za registar farmi, sljedivost sredstava za označavanje životinja i evidencije peradi i pčelara
 • Davorin Pranić, Voditelj službe
E mail: davorin.pranic@mps.hr
Tel.: 01/3903-174
 
Odjel za registar farmi i evidencije peradi i pčelara
 • Branimir Antoljak,Voditelj odjela
E mail: branimir.antoljak@mps.hr
Tel.: 01/3903-172

Odjel za sljedivost sredstava za označavanje–Križevci
tel: 048/279-078
 
Služba za označavanje i registraciju goveda, svinja, ovaca i koza
 • Nives Božić,Voditelj službe
E mail: nives.bozic@mps.hr
Tel.: 01/3903-171
 
Odjel za označavanje i registraciju goveda
 • Danijela Batalo, Voditeljica odjela
E mail: danijela.batalo@mps.hr
Tel.: 01/3903-194
 
Odjel za označavanje i registraciju svinja, ovaca i koza
 • Gabrijela Grđan Pranić,Voditeljica odjela
E mail: gabrijela.g-pranic@mps.hr
Tel.: 01/3903-148
 
Odjel za kontrolu sustava razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova
 • Tomislav Anđelić,Voditelj odjela
E mail: tomislav.andelic@mps.hr
Tel.: 098/452-746
 
Služba za upravljanje registrima životinja
 • Zrinka Mioč, Voditeljica službe
E mail: zrinka.mioc@mps.hr
Tel.: 01/3903-158
 
Odjel za upravljanje bazama i strukturiranje podataka
 • Slobodan Kilibarda, Voditelj odjela
E mail: slobodan.kilibarda@mps.hr
Tel.: 01/3903-161
 
Sektor za kvalitetu hrane
 • Sanja Kolarić Kravar, Načelnica sektora
E mail: sanja.k-kolaric@mps.hr
Tel.: 01/6440-900
 
Služba za kvalitetu hrane i informiranje o hrani
 • Marija Batinić Sermek, Voditeljica službe
E mail: marija.b-sermek@mps.hr
Tel.: 01/6440-912
 
Odjel za informiranje o hrani
 • Edita Volar Pantić,Voditeljica odjela
E mail: edita.volar@mps.hr
Tel.: 01/6440-910
 
Odjel za Codex alimentarius i zahtjeve kvalitete hrane
 • Iva Mraović, Voditelj odjela
E mail: iva.mraovic@mps.hr
Tel.: 01//6440-911
 
Odjel za sprječavanje otpada od hrane
 • Melita Došen,Voditelj odjela
E mail: melita.dosen@mps.hr
Tel.: 01//6440-909
 
Služba za oznake kvalitete i promidžbu oznaka kvalitete
 • Dubravka Živoder, Voditelj službe
E mail: dubravka.zivoder@mps.hr
Tel.: 01/3903 157
 
Odjel za oznake kvalitete
 • Patricija Hegedušić, Voditelj odjela
E mail: patricija.hegedusic@mps.hr
Tel.: 01//6440-904
 
Odjel za promidžbu oznaka kvalitete i manifestacije
 • Petra Tudor, Voditeljica odjela
E mail: petra.tudor@mps.hr
Tel.: 01/3903 164