Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane

Adresa: Ilica 101, 10000 Zagreb
 
 • Zdravko Barać, ravnatelj Uprave
Tel: 01/3903-101
uprava.stocarstvo@mps.hr​

Sektor za stočarsku proizvodnju
 • Mato Čačić, načelnik Sektora
E mail: mato.cacic@mps.hr
Tel.: 01/3903-187
 
Služba za govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo
 • Danijel Mulc, voditelj Službe
E mail: danijel.mulc@mps.hr
Tel.: 01/3903-133
 
Odjel za govedarsku proizvodnju i tržište
 • Marica Dražić, voditeljica Odjela
E mail: marica.drazic@mps.hr
Tel.: 01/3903-125
 
Odjel za ovčarsku i kozarsku proizvodnju i tržište
 • Tatjana Sinković, voditeljica Odjela
E mail: tatjana.sinkovic@mps.hr
Tel.: 01/3903-153
 
Služba za svinjogojstvo, peradarstvo i pčelarstvo
 • Željko Mahnet, voditelj Službe
E mail: zeljko.mahnet@mps.hr
Tel.: 01/3903-130

Odjel za svinjogojsku proizvodnju i tržište
 • Nina Karapandža, voditeljica Odjela
E-mail: nina.karapandza@mps.hr
tel: 01/3903-188
 
Odjel za peradarstvo i pčelarstvo
 • Gordana Duvnjak, voditeljica Odjela
E mail: gordana.duvnjak@mps.hr
Tel.: 01/3903-122
 
Služba za uzgoj kopitara i banku gena domaćih životinja
 • Nidal Korabi, voditelj Službe
E mail: nidal.korabi@mps.hr
Tel.: 01/3903-138
 
Odjel za uzgoj kopitara

E-mail: konjogojstvo@mps.hr
Tel: 01/3903-131
 
Odjel za banku gena domaćih životinja Križevci
 • Vesna Orehovački, voditelj Odjela
E mail: vesna.orehovacki@mps.hr
Tel.: 099/532-3531

Sektor za označavanje i registraciju životinja i upravljanje podacima u stočarstvu
 • Željka Fatović, načelnica Sektora
E mail: zeljka.fatovic@mps.hr
Tel.: 01/3903-173
 
Služba za označavanje i registraciju životinja
 • Nives Božić, voditelj Službe
E mail: nives.bozic@mps.hr
Tel.: 01/3903-171

Odjel za označavanje i registraciju goveda
 • Danijela Batalo, voditeljica Odjela
E mail: danijela.batalo@mps.hr
Tel.: 01/3903-194
 
Odjel za označavanje i registraciju svinja, kućnih ljubimaca i drugih vrsta životinja
 • Gabrijela Grđan Pranić, voditeljica Odjela
e-mail: gabrijela.g-pranic@mps.hr
tel: 01/3903-148
 
Područni odjel za kontrolu sustava razvrstavanja goveđih, ovčjih i svinjskih trupova Križevci
 • Tomislav Anđelić, Voditelj Područnog odjela
e-mail: tomislav.andelic@mps.hr
tel: 098/452-746
 
Služba za analize, strukturiranje i obradu podataka u stočarstvu
 • Slobodan Kilibarda, voditelj Službe
e-mail: slobodan.kilibarda@mps.hr
tel: 01/3903-161

 
Odjel za integraciju, strukturiranje i pripremu podataka za provedbu mjera u stočarstvu
 • Goran Lipavić, voditelj Odjela
e-mailgoran.lipavic@mps.hr


Odjel za analize podataka i izradu izvještaja o stočarskoj proizvodnji
 • Ivana Vicković Lončarević, voditeljica Odjela
e-mail: ivana.v-loncarevic@mps.hr
tel: 01/3903-166
 
Sektor za kvalitetu hrane
 • Sanja Kolarić Kravar, načelnica Sektora
e-mail: sanja.k-kolaric@mps.hr
tel: 01/6440-900
 
Služba za kvalitetu hrane i informiranje o hrani
 • Marija Batinić Sermek, voditeljica Službe
e-mail: marija.b-sermek@mps.hr
tel: 01/6440-912

Odjel za informiranje o hrani
 • Edita Volar Pantić, voditeljica Odjela
e-mail: edita.volar@mps.hr
tel: 01/6440-910
 
Odjel za Codex Alimentarius, kvalitetu hrane i ovlaščivanje službenih i referentnih laboratorija za hranu
 • Nika Jiroušek Balen, voditeljica Odjela
e-mail: nika.j-balen@mps.hr
tel: 01/6440-911
 
Odjel za sprječavanje otpada od hrane
 • Melita Došen, voditeljica Odjela
e-mail: melita.dosen@mps.hr
tel: 01/6440-909
 
Služba za oznake kvalitete i promidžbu oznaka kvalitete
 • Dubravka Živoder, voditeljica Službe
e-mail: dubravka.zivoder@mps.hr
tel: 01/3903-157
 
Odjel za oznake kvalitete
 • Patricija Hegedušić, voditeljica Odjela
e-mail: patricija.hegedusic@mps.hr
tel: 01/6440-904
 
Odjel za promidžbu oznaka kvalitete i manifestacije
 • Petra Tudor, voditeljica Odjela
e-mail: petra.tudor@mps.hr
tel: 01/3903-164