Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane

Adresa: Ilica 101, 10000 Zagreb
 
  • Zdravko Barać, pomoćnik ministra
Tel: 01/3903-111
Fax: 01/3903-191
uprava.stocarstvo@mps.hr​