Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 
  • doc.dr.sc. Krunoslav Karalić, pomoćnik ministra
Tel: 01/6106-724
Fax: 01/6106-550
uprava.poljoprivrede@mps.hr