Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 
 • Sandra Zokić, ravnateljica Uprave
Tel: 01/ 6106-724
Fax: 01/ 6106-550
e-mail: uprava.poljoprivrede@mps.hr


Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske:
e-mail: zemljiste@mps.hr

Sektor za poljoprivredno zemljište
 • Igor Miodrag, načelnik Sektora
Tel: 01/ 6109 512
e-mail: igor.miodrag@mps.hr
 
Služba za provedbu i kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
 • Silvija Runje Sakić, voditeljica Službe
Tel: 01/ 6109 455
e-mail: silvija.runje@mps.hr

Odjel za provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
 • Željko Vincek, voditelj odjela
Tel: 01/ 6106 947
e-mail: zeljko.vincek@mps.hr

Odjel za kontrolu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države
 • Ana Car, Voditeljica odjela
Tel: 01/ 6109 386
e-mail: ana.car@mps.hr

Služba za imovinskopravne odnose i infrastrukturu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
 • Ivan Jurič, voditelj Službe
Tel: 01/ 6109 541
e-mail: ivan.juric@mps.hr

Odjel za imovinskopravne odnose
 • Sanja Sužnjević, voditeljica Odjela
Tel: 01/ 6109 706
e-mail: sanja.suznjevic@mps.hr

Odjel za infrastrukturu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
 • Tomislav Barači, voditelj Odjela
Tel: 01/ 6109 327
e-mail: tomislav.baraci@mps.hr

Služba za registar evidencije ugovora i naplate, zaštitu i uređenje poljoprivrednog zemljišta
 • Manda Suman Jovanović, voditeljica Službe
Tel: 01/ 6109 303
e-mail: manda.suman@mps.hr

Odjel za registar evidencije ugovora i naplate
 • Ivan Dumić, voditelj Odjela
Tel: 01/ 6109 678
e-mail: ivan.dumic@mps.hr

Odjel za zaštitu, uređenje poljoprivrednog zemljišta i Zemljišni fond
 • Hrvoje Bartolić, voditelj Odjela
Tel: 01/ 6109 679
e-mail: hrvoje.bartolic@mps.hr

Služba za politiku poljoprivrednog zemljišta, raspolaganje privatnim poljoprivrednim zemljištem i komasaciju
 • Snježana Kraml, voditeljica Službe
Tel: 01/ 6109 452
e-mail: snjezana.kraml@mps.hr

Odjel za politiku poljoprivrednog zemljišta
 • Ivana Koletić Taritaš, voditeljica Odjela
Tel: 01/ 6109 135
e-mail: ivana.k-taritas@mps.hr

Odjel za privatno poljoprivredno zemljište i komasaciju
 • Ante Vuković, voditelj Odjela
e-mail: ante.vukovic@mps.hr

                                                  
Sektor za biljnu proizvodnju i tržište
 • Miljenko Rakić, načelnik Sektora
Tel broj 01/ 6106 620
Fax broj 01/ 6106 550            

Služba za vinarstvo i uređenje tržišta
 • Juraj Orenda, voditelj Službe
Tel: 01/ 6106 297
e-mail: juraj.orenda@mps.hr

Odjel za vinarstvo
 • Ivana Bulajić, voditeljica Odjela
Tel: 01/ 6106 017
e-mail: ivana.bulajic@mps.hr

Odjel za posebne tržišne mjere
 • Melita Banek, voditeljica Odjela

Tel: 01/ 610 6348
e-mail: melita.banek@mps.hr

 

Služba za ekološku proizvodnju
 • Gita Đurković, voditeljica Službe
Tel: 01/ 6106 830
e-mail: gita.durkovic@mps.hr

Odjel za kontrolni sustav ekološke poljoprivrede
 • Radno mjesto nije popunjeno

 Odjel za proizvodna pravila u ekološkoj proizvodnji
 • Damir Matejčić, voditelj Odjela
Tel: 01/ 6106 290
e-mail: damir.matejcic@mps.hr

Služba za ratarstvo i agroekologiju
 • voditelj/ica Službe

Odjel za ratarstvo
 • Andreja Bišćan Rendulić, voditeljica Odjela
Tel: 01/ 6109 687
e-mail: andreja.biscan@mps.hr

Odjel za agroekologiju
 • voditelj/ca Odjela

Služba za proizvođačke organizacije i hortikulturu
 • Saša Paprika, voditelj Službe
Tel: 01/ 6109 528
e-mail: sasa.paprika@mps.hr

Odjel za proizvođačke organizacije
 •  voditelj/ca Odjela

Odjel za hortikulturu
 • Anita Štefanac, voditeljica Odjela
Tel: 01/ 6109 697

Sektor fitosanitarne politike
 • Ivica Delić, načelnik Sektora 
Tel: 01/ 6106 029
e-mail: ivica.delic@mps.hr

Služba za biljno zdravstvo i poljoprivredni reprodukcijski materijal
 • Tomislav Petrović, voditelj Službe 
Tel: 01/ 6106 373
e-mail: tomislav.petrovic@mps.hr

Odjel za biljno zdravstvo
 • Marijana Kelava, voditeljica Odjela
Tel: 01/ 6109 514
e-mail: marijana.kelava@mps.hr

Odjel za poljoprivredni reprodukcijski materijal
 • Željka Cegur, voditeljica Odjela
Tel: 01/ 6109 674
e-mail: zeljka.cegur@mps.hr

Služba za sredstva za zaštitu bilja
 • Sandra Dujmić, voditeljica Službe
Tel: 01/ 6109 709
e-mail: sandra.dujmic@mps.hr

Odjel za registraciju sredstava za zaštitu bilja
 • Žana Žalac, voditeljica Odjela
Tel: 01/ 6109 636
e-mail: zana.zalac@mps.hr

Odjel za održivu uporabu pesticida
 • Anamarija Bokulić Petrić, voditeljica Odjela
Tel: 01/ 6109 521
e-mail: anamarija.bokulic@mps.hr