Samostalna služba za akreditaciju agencije za plaćanja za poljoprivredne fondove Europske unije

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 
  • Mirela Prosoli, voditeljica Službe
Tel: 01/6106-206
mirela.prosoli@mps.hr