Samostalna služba za akreditaciju agencije za plaćanja za poljoprivredne fondove Europske unije

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 
  • mr.sc. Gordana Parać, voditeljica
Tel: 01/6106-222
gordana.parac@mps.hr