Upiti građana

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Upiti građana:
Tel: 01/6106-913
e-mail: upiti.gradjana@mps.hr

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske:
e-mail: zemljiste@mps.hr