Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

Adresa: Planinska 2a, 10000 Zagreb
 
  • dr.sc. Renata Ojurović, pomoćnica ministra
Tel: 01/6443-210
Fax: 01/6443-291
uprava.sumarstva@mps.hr