Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 
 • Goran Lipavić, ravnatelj
Tel: 01/6408-100
e-mail: uprava.ruralnirazvoj@mps.hr 

Sektor za programsko upravljanje
 • Ana Željezić Ramqaj, Načelnica sektora
Tel: 01/6408 141
e-mail: ana.zeljezic@mps.hr
 
Služba za financijsko upravljanje i kontrolu
 • Bernardica Bošnjak, Voditeljica službe
Tel: 01/6408 135
e-mail: bernardica.bosnjak@mps.hr
 
Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu
 • Mate Majić, Voditelj odjela
Tel: 01/6408 120
e-mail: mate.majic@mps.hr

Odjel za izvještavanje
 • Andrea Laklija, Voditeljica odjela
e-mail: andrea.laklija@mps.hr
 
Odjel za praćenje i vrednovanje
 • Ranko Glumac, Voditelj odjela
Tel: 01/6408 136
e-mail: ranko.glumac@mps.hr

Služba za financijske instrumente i tehničku pomoć
 • Vedrana Mikić, Voditeljica službe
Tel: 01/6384 427 
e-mail: vedrana.mikic@mps.hr
 
Odjel za financijske instrumente
 • Marko Boljat, Voditelj odjela
Tel: 01/6408 138
e-mail: marko.boljat@mps.hr
 
Odjel za koordinaciju korištenja tehničke pomoći
 • Zrinka Zorko, Voditeljica odjela
Tel: 01/6408 123
e-mail: zrinka.zorko@mps.hr
 
Služba za programsku promociju
 • Marija Čupić, Voditeljica službe
Tel: 01/6408 142
e-mail: marija.cupic@mps.hr
 
Odjel za razvoj promotivnih alata i ruralnu mrežu
 • Zorana-Ana Cetinić-Frankos, Voditeljica odjela
Tel: 01/6408 145
e-mail: zorana.cetinic@mps.hr
 
Odjel za provedbu promotivnih aktivnosti
 • Jelena Kraljević, Voditeljica odjela
Tel: 01/6408 143
e-mail: jelena.kraljevic@mps.hr
 
Sektor za izravna plaćanja i potpore za klimu i okoliš
 • Zdenka Berak, Načelnica sektora
Tel: 01/6408 106
e-mail: zdenka.berak@mps.hr
 
Služba za izravna plaćanja
 • Gezim Ramqaj, Voditelj službe
Tel: 01/6408 117
e-mail: gezim.ramqaj@mps.hr
 
Odjel za proizvodno nevezana plaćanja
 • Ines Pohajda, Voditeljica odjela
Tel: 01/6408 132
e-mail: ines.pohajda@mps.hr
 
Odjel za proizvodno vezana plaćanja
 • Marijana Puljiz, Voditeljica odjela
Tel: 01/6408 121
e-mail: marijana.puljiz@mps.hr
 
Služba za potpore u području klime i okoliša
 • Branka Palčić, Voditeljica službe
Tel: 01/6408 125
e-mail: branka.palcic@mps.hr
 
Odjel za okolišno prihvatljivu poljoprivredu i područja s ograničenjima
 • Željko Crnojević, Voditelj odjela
Tel: 01/6408 129
e-mail: zeljko.crnojevic@mps.hr
 
Odjel za prilagodbu klimatskim promjenama
 • Bojan Ivanetić, Voditelj odjela
Tel: 01/6408 130
e-mail: bojan.ivanetic@mps.hr
 
Sektor za provedbu mjera ruralnog razvoja
 • Mladen Fruk, Načelnik sektora
Tel: 01/6408 107
e-mail: mladen.fruk@mps.hr
 
Služba za razvoj konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva
 • Lana Bačura, Voditeljica službe
Tel: 01/6408 118
e-mail: lana.bacura@mps.hr
 
Odjel za razvoj konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva
 • Radno mjesto nije popunjeno

Odjel za razvoj poljoprivrednih gospodarstava i razvoj poslovanja
 • Robertina Vučković, Voditeljica odjela
Tel: 01/6408 114
e-mail: robertina.vuckovic@mps.hr
 
Služba za razvoj lokalne zajednice
 • Ivan Ciprijan, Voditelj službe
Tel: 01/6408 111
e-mail: ivan.ciprijan@mps.hr

Odjel za ruralnu infrastrukturu
 • Kristina Šetka, Voditeljica odjela
Tel: 01/6473 089
e-mail: kristina.setka@mps.hr
 
Odjel za LEADER i EIP
 • Dino Križnjak, Voditelj odjela
Tel: 01/6408 112
e-mail: dino.kriznjak@mps.hr
 
Služba za državne potpore u poljoprivredi
 • Biljana Požgaj Rubinić, Voditeljica službe
Tel: 01/6473 071
e-mail: biljana@mps.hr