Uprava ribarstva

Adresa: Alexandera von Humboldta 4b, 10000 Zagreb
(Pisarnica: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb)
 
  • mr.sc. Ante Mišura, pomoćnik ministra
Tel: 01/6443-185
Fax: 01 6443 200
uprava.ribarstva@mps.hr