Uprava ribarstva

Adresa: Alexandera von Humboldta 4b, 10000 Zagreb
(Pisarnica: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb)
 
 • mr.sc. Ante Mišura, ravnatelj
Tel: 01/6443-185
Fax: 01 6443 200
uprava.ribarstva@mps.hr

Sektor za upravljanje resursima, flotom i ribolovom
 • radno mjesto nije popunjeno

Služba za upravljanje resursima i flotom
 • Ivana Petrina Abreu, voditelj Službe      
Tel.: 01 6443171              
E-mail: ipetrina@mps.hr                                               

Odjel za upravljanje resursima - područna jedinica Split
 • Marin Mihanović, voditelj Odjela            
Tel.: 021 444053              
E-mail: marin.mihanovic@mps.hr

Odjel za upravljanje flotom - područna jedinica Šibenik
 • Ivana Vukorepa, voditelj Odjela
Tel.: 022 448281              
E-mail: ivana.vukorepa@mps.hr

Služba za ribolov- područna jedinica Šibenik
 • Milivoj Zorić, voditelj Službe      
Tel.: 022 215 384             
E-mail: milivoj.zoric@mps.hr

Odjel za morski ribolov - Ispostava Split
 • Marija Trogrlić, voditelj Odjela 
Tel.: 021 444 057             
E-mail: marija.trogrlic@mps.hr

Odjel za slatkovodni ribolov
 • Josip Suić, voditelj Odjela            
Tel.: 01 6443 193
E-mail: josip.suic@mps.hr

Sektor za upravljanje EU fondovima u ribarstvu
 • Irena Jahutka, načelnik Sektora                
Tel.: 01 6443 175             
E-mail: irena.jahutka@mps.hr

Služba za programiranje i koordinaciju EU fondova i prikupljanje podataka u ribarstvu
 • Jelena Jerbić, voditelj Službe     
Tel.: 01 6443 181             
E-mail: jelena.jerbic@mps.hr

Odjel za programiranje i koordinaciju EU fondova u ribarstvu
 • radno mjesto nije popunjeno
                                                 
Odjel za program prikupljanja podataka u ribarstvu
 • Ivana Vukov, voditelj Odjela
Tel.: 01 6443 177
E-mail: ivana.vukov@mps.hr

Služba za potpore i odobravanje isplata u ribarstvu
 • Vladimir Gruden, voditelj Službe             
Tel.: 01 6443 199             
E-mail: vladimir.gruden@mps.hr

Odjel za potpore u ribarstvu
 • Mila Gabela, voditelj Odjela      
Tel.: 01 6443 192             
E-mail: mila.gabela@mps.hr

Odjel za odobravanje isplata u ribarstvu
 • Marina Starčić, voditeljica Odjela
Tel.: 01 6443 182             
E-mail: marina.starcic@mps.hr

Služba za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu i kontrolu na terenu
 • Ivica Sučec, voditelj Službe         
Tel.: 01 6443 872             
E-mail: ivica.sucec@mps.hr

Odjel za praćenje provedbe EU fondova u ribarstvu
 • Martina Grgić, voditelj Odjela   
Tel.: 01 6443 287             
E-mail: martina.kudeljnjak@mps.hr

Odjel za kontrolu na terenu
 • Josip Mucak, voditelj Odjela      
Tel.: 01 6443 187             
E-mail: josip.mucak@mps.hr

Sektor za tržišni informacijski sustav u ribarstvu i upravljanje akvakulturom
 • Mario Jurašić, načelnik Sektora
Tel.: 01 6443 294
E-mail: mario.jurasic@mps.hr

Služba za Tržišni informacijski sustav u ribarstvu – Područna jedinica Šibenik
 • Josip Furčić, voditelj Službe        
Tel.: 022 213 715             
E-mail: josip.furcic@mps.hr

Odjel za ribarsku statistiku - Ispostava Zagreb
 • Tatjana Boroša Pecigoš, voditelj Odjela
Tel.: 01 6443 190             
E-mail: tatjana.borosa@mps.hr

Odjel za uređenje tržišta u ribarstvu
 • Mirta Novak, voditelj Odjela      
Tel.: 01 6443 172             
E-mail: mirta.novak@mps.hr

Služba za akvakulturu - Područna jedinica Zadar
 • Vlasta Franičević, voditelj Službe             
Tel.: 023 309 820             
E-mail: vlasta.franicevic@mps.hr

Sektor za nadzor i kontrolu
 • Mario Rogošić, načelnik Sektora              
Tel.: 01 6443 174             
E-mail: mario.rogosic@mps.hr

Služba kontrole ribarstva - sjever
 • radno mjesto nije popunjeno

Odjel za kontrolu ribarstva – područna jedinica Osijek
 • radno mjesto nije popunjeno

Odjel za kontrolu ribarstva – područna jedinica Rijeka
 • Neven Paparić, voditelj Odjela  
Tel.: 051 312 077             
E-mail: neven.paparic@mps.hr

Služba kontrole  ribarstva – jug – područna jedinica Split
 • Mario Škorjanec, voditelj Službe                            
E-mail: mario.skorjanec@mps.hr

Odjel za kontrolu ribarstva Split
 • radno mjesto nije popunjeno

Odjel za kontrolu ribarstva – ispostava Zadar
 • radno mjesto nije popunjeno

Služba za ribarski monitoring centar i podršku korisnicima
 • Dalibor Medur, voditelj Službe 
Tel.: 01 6443 539             
E-mail: dalibor.medur@mps.hr

Odjel za ribarski monitoring centar
 • Damir Grgić, voditelj Odjela       
Tel.: 01 6473 074             
E-mail: damir.grgic@mps.hr

Odjel za podršku korisnicima
 • Tomislav Vidaković, voditelj Odjela        
Tel.: 01 6473 073             
E-mail: tomislav.vidakovic@mps.hr 


Ribarska inspekcija