Uprava za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 
  • Nikša Tkalec, pomoćnik ministra
Tel: 01/6106-492
Fax: 01/6106-550
uprava.poljoprivredna.politika@mps.hr

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva:
e-mail: opg@mps.hr