Glavno tajništvo

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

 • Daniela Sukalić,  glavna tajnica Ministarstva poljoprivrede
Tel: 01/6106 705
glavno.tajnistvo@mps.hr

Sektor za ljudske potencijale, uredsko poslovanje i sigurnosne poslova
 • Ana Šutalo, načelnica Sektora
Tel. 01/6109 252
e-mail: ana.sutalo@mps.hr

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima
 • Brigita Orlić, voditeljica Službe
Tel. 01/6106 624
e-mail: brigita.orlic@mps.hr

Odjel za službeničke odnose
 • Renata Rukavina Kovačević, voditeljica Odjela
Tel. 01/6109 696
e-mail: renata.rukavina@mps.hr

Odjel za planiranje i zapošljavanje
 • Gordon Haluška, voditelj Odjela
Tel. 01/6106 629
e-mail: gordon.haluska@mps.hr

Pododsjek za vođenje registra
 • voditelj/ica Odjela

Odjel za izobrazbu
 • Mara Kraljević, voditeljica Odjela
Tel. 01/6106 287
e-mail: mara.kraljevic@mps.hr

Služba za uredsko poslovanje i sigurnosne poslove
 • Beti Volić, voditeljica Službe
Tel. 01/6109 694
e-mail: beti.volic@mps.hr

Odjel za uredsko poslovanje
 • Marijan Šelendić, voditelj Odjela
Tel. 01/6106 308
e-mail: marijan.selendic@mps.hr

Pododsjek pisarnice
 • Danijela Lazić, voditeljica Pododsjeka
Tel: 01/6106 622
e-mail: danijela.lazic@mps.hr

Pododsjek pismohrane
 • Ivana Novosel Bokun, voditelj Pododsjeka
Tel: 01/6443 240
e-mail: ivana.novosel@mps.hr

Odjel za sigurnosne poslove i zaštitu na radu
 • Maja Jelačić, voditeljica Odjela
Tel. 01/6106 605
e-mail: maja.jelacic@mps.hr

Sektor za pravne poslove
 • Lana Bogdan, načelnica Sektora
Tel. 01/6109 569
e-mail: lana.bogdan@mps.hr

Služba za normativne poslove
 • Zdravka Miletić, voditeljica Službe
Tel.01/6106 614
e-mail: zdravka.miletic@mps.hr

Odjel za izradu propisa
 • Snježana Papić, voditeljica Odjela
Tel. 01/6106 145
e-mail: snjezana.papic@mps.hr

Odjel za koordinaciju procjene učinaka propisa
 • Vesna Buntić, voditeljica Odjela
Tel. 01/6106 615
e-mail: vesna.buntic@mps.hr

Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke
 • Ivana Maslać, voditeljica Službe
Tel:01/6109-819
e-mail: ivana.maslac1@mps.hr

Odjel za opće pravne poslove
 • Jasna Jurčević, voditeljica Odjela
Tel: 01/6106 818
e-mail: jasna.jurcevic@mps.hr

Odjel za upravne i sudske postupke
 • , voditelj/ca Odjela

Sektor za informacijske sustave, upravljanje imovinom i informiranje
 • Vanda Čuljat, načelnica Sektora
Tel. 01/6109 963
e-mail: vanda.culjat@mps.hr

Služba za informacijske sustave
 • voditelj/ica Službe

Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava
 • Goran Barać, voditelj Odjela
Tel: 099/4698 789 
e-mail: goran.barac@mps.hr

Odjel za tehničku potporu informacijskim sustavima
 • voditelj/ica Odjela

Služba za upravljanje imovinom
 • Ivana Car, voditeljica Službe
Tel: 01/6106-465
e-mail: ivana.car@mps.hr

Odjel za poslovne prostore, tehničke i pomoćne poslove
 • voditelj/ica Odjela

Odjel za vozni park
 • voditelj/ica Odjela
Služba za informiranje
 • voditelj/ica Službe

Odjel za odnose s javnošću
 • Ljiljana Jelaković, voditeljica Odjela
Tel: 01/6109-887
e-mail: ljiljana.jelakovic@mps.hr

Odjel za planiranje i koordinaciju događanja
 •  Anabela Široki, voditeljica Odjela  
Tel: 01/6106-613
e-mail: anabela.lendic@mps.hr

Sektor za drugostupanjski upravni postupak
 • Ivana Vojta Radić, načelnica Sektora
Tel. 01/6109 119
e-mail: ivana.vojtaradic@mps.hr
prigovori@mps.hr

Služba za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore
 • Bojan Kezele, voditelj Službe
Tel: 01/6106 630
e-mail: bojan.kezele@mps.hr

Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore u provedbi programa ruralnog razvoja
 • Marija Kočet, voditeljica Odjela
Tel: 01/6109 232
e-mail: marija.dvecko@mps.hr

Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima dodjele potpore u provedbi ostalih mjera poljoprivredne politike
 • voditelj/ica Službe

Služba za drugostupanjski postupak u predmetima provedbe projekata i postupanje u sporovima
 • Hrvoje Racan, voditelj Službe
Tel: 01/6109 689
e-mail: hrvoje.racan@mps.hr

Odjel za drugostupanjski postupak u predmetima provedbe projekata
 
 • Nikola Blažić, voditelj Odjela
Tel: 01/6109 846
e-mail: nikola.blazic@mps.hr

Odjel za postupanje u sudskim sporovima
 
 • Tomislav Krnjak, voditelj Odjela

Tel: 01/6109-639
e-mail: tomislav.krnjak@mps.hr