Voćarstvo

Sektor voća u pravnom okviru Republike Hrvatske uređuje:

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 30/15)

kao i sljedeći podzakonski propisi:

Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem („Narodne novine“ br. 111/1421/17)

Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija („Narodne novine“ br. 81/1597/15100/15101/15124/15 i 88/16)

Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ br. 69/18)

Pravilnikom o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima („Narodne novine“ br. 69/17 i 79/17)

Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju („Narodne novine“ br. 77/17)

UREDBA (EU) br. 1305/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (SL L 347, 20. 12. 2013.) – Ruralni razvoj

UREDBA (EU) br. 1306/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (SL L 347, 20. 12. 2013.) – Financiranje, upravljanje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike 

UREDBA (EU) br. 1307/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (SL L 347, 20. 12. 2013.) – Izravna plaćanja

UREDBA (EU) br. 1308/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (SL L 347, 20. 12. 2013.) – Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda
kao i sljedeće delegirane i provedbene uredbe:

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 543/2011 (SL L 157, 15. 6. 2011.) - tržišni standardi za voće

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1333/2011 (SL L 336, 20. 12. 2011.) – tržišni standard za bananu

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/39 (SL L 5, 10.1.2017.) – Školska shema

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/40 (SL L  5, 10.1.2017.) – Školska shema

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/891 (SL L 138, 25.5.2017.) – Proizvođačke organizacije

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/892 (SL L 138, 25.5.2017.) - Proizvođačke organizacije

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1165 (SL L 170, 1.7.2017.) – Povlačenje s tržišta, zelena berba i ne ubiranje
 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016-247 оd 17. prosinca 2015.

Uredba (EU) br. 1308-2013 Europskog parlamenta i Vijeća

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 543-2011

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/248

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/376

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/921