Javna nabava

 
  • Registar ugovora i okvirnih sporazuma - Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017 i 144/2020) Registar ugovora i okvirnih sporazuma i sve njegove promjene se objavljuju u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
                 

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22), ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u sukobu interesa.