Javna nabava

 
  • Registar ugovora i okvirnih sporazuma - Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017 i 144/2020) Registar ugovora i okvirnih sporazuma i sve njegove promjene se objavljuju u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
                 

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Popis gospodarskih subjekata s kojima Ministarstvo poljoprivrede ne smije sklapati Okvirne sporazume i ugovore o javnoj nabavi:
  • Calla Logistics d.o.o. za usluge, Novaki (Grad Sveta Nedjelja), Industrijska 5, OIB: 54415022181.
  • TOURING INT. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,  6721 Szeged, Szilágyi utca 2. 2. em. 214.