Poljoprivredno zemljište

ZAKONI

 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 20/2018
 • Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu NN 115/2018
 • Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu NN 98/2019
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 57/2022)
 • Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta NN 46/2022


UREDBE

 • Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 89/2018
 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine NN 106/2019


PRAVILNICI / ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 23/24
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske NN 157/2023
 • Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske NN 98/2022
 • Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske NN 27/2018 - IZVAN SNAGE
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 52/23
 • Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 104/2022 
 • Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 90/2018 - IZVAN SNAGE 
 • Pravilnik  o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske NN 104/2022  - IZVAN SNAGE
 • Pravilnik  o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske NN 47/2019 - IZVAN SNAGE 
 • Ispravak Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske NN 133/22 (2018), pravilnik, od 11.11.2022.
 • Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 92/2018
 • Pravilnik o načinu vođenja Registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske NN 94/2018
 • Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske NN 36/21
 • Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom NN 94/2018
 • Pravilnik o načinu vođenja Registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske NN 94/2018
 • Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture NN 8/2019
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta NN 23/19 
 • Pravilnik o agrotehničkim mjerama NN 22/19
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta NN 22/19
 • Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike NN 65/19
 • Pravilnik o načinu usklađenja i revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 48/2023
 • Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske NN 84/19
 • Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta NN 47/19
 • Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja NN 71 /19
 • Pravilnik  o registru evidencije ugovora i naplate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske NN 12/2022
 • Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 134/2022 
 • Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod natječaja za zakup, natječaja za prodaju i kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike hrvatske izravnom pogodbom NN 146/2022