Stočarstvo

 
 • Zakon o stočarstvu (NN 70/97)
 • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stočarstvu (NN 36/98)
 • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stočarstvu (NN 151/03)
 • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stočarstvu (NN 132/06)
 • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stočarstvu (NN 14/14)
 • Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)
 • Zakon o uzgoju domaćih životinja (NN 115/18)
  • Uputa za usklađivanje sa Zakonom o uzgoju domaćih životinja (PREUZMI)
  • Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebni broj (PREUZMI)
 
 • Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini (NN 93/23)
 • Pravilnik o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. (NN 24/23)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine (NN 93/21)
 • Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog  programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine. (NN115/19)
 • Pravilnik o proizvodnji, prodaji i obilježavanju genetskog materijala (NN 155/98)
 • Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanju potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju domaćih životinja (NN 67/00)
 • Pravilnik o postupku priznavanja novih pasmina, sojeva i hibrida (NN 164/04)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem  uzgojno valjanih životinja te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija (NN 164/04)
 • Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda (NN 134/05)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama metoda za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda (NN 142/08)
 • Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitara (NN 134/05)
 • Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza (NN 134/05)
 • Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja (NN 134/05)
 • Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja (NN 64/08)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu hibridnih svinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka (NN 114/07)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju rodovnika svinja čistih pasmina, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka (NN 114/07)
 • Pravilnik o uzgojnoj potvrdi o podrijetlu uzgojno valjanih goveda, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka (NN 114/07)
 • Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše (NN 18/08)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika držanju pčela i katastru pčelinje paše (NN 29/13)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika držanju pčela i katastru pčelinje paše (NN 42/13)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše (NN 65/14)
 • Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih hibridnih svinja (NN 53/08)
 • Pravilnik o uvjetima upisa u uzgojni upisnik uzgojno valjanih hibridnih svinja (NN 53/08)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu sjemena, jajnih stanica i zametaka uzgojno valjanih kopitara (NN 93/08)
 • Pravilnik o obliku i sadržaju uzgojne potvrde o podrijetlu uzgojno valjanih ovaca i koza, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka (NN 100/08)
 • Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika, te upisu uzgojno valjanih goveda (NN 135/08)
 • Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja (NN 19/15)
 • Pravilnik o prihvaćanju za uzgoj uzgojno valjanih matičnih goveda (NN 81/10)
 • Pravilnik o zootehničkim i genealoškim uvjetima uvoza uzgojno valjanih životinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka iz trećih zemalja (NN 83/10)
 • Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane kopitare (NN 114/11)
 • Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara (NN 39/2012)
 • Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina (NN 74/12)
 • Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina (NN 110/12)
 • Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina (NN 43/13)
 • Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (PREUZMI)