Doniranje hrane

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Pravilnika o doniranju hrane i hrane za životinje (Narodne novine, broj 91/19) (u nastavku: Pravilnik) fizička ili pravna osoba odnosno humanitarna organizacija koja namjerava obavljati poslove posrednika u lancu doniranja hrane (u nastavku: Posrednik) mora biti upisana u Registar posrednika u lancu doniranja hrane (u nastavku: Registar) koji vodi Ministarstvo poljoprivrede (u nastavku: Ministarstvo).

Za upis u Registar neprofitna fizička ili pravna osoba odnosno humanitarna organizacija mora:
  • biti registrirana u Republici Hrvatskoj odnosno upisana u odgovarajući registar
  • raspolagati objektom koji je upisan u upisnik objekata u poslovanju s hranom u skladu s posebnim propisima o hrani.
Neprofitna fizička ili pravna osoba odnosno humanitarna organizacija, koja namjerava obavljati poslove Posrednika, podnosi Ministarstvu zahtjev za upis u Registar prije početka obavljanja poslova posrednika. Zahtjev se podnosi na Obrascu ZURPDH.

U skladu s člankom 10. stavkom 3. Pravilnika, uz zahtjev za upis u Registar prilažu se sljedeći dokazi:
  • o registraciji pravne ili fizičke osobe (izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, rješenje o registraciji Udruge, obavijest o upisu u evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve, obavijest o upisu u evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj i sl.) i
  • o upisu objekta u Upisnik registriranih subjekata i objekata u poslovanju s hranom (izvod iz Upisnika registriranih subjekata i objekata u poslovanju s hranom) u skladu s posebnim propisima o hrani.

Zahtjev se može podnijeti neposredno u pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 
Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb


O upisu u Registar posrednika Ministarstvo donosi rješenje u skladu s člankom 83. stavkom 6. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18).

Zakonodavstvo
Obrasci