Doniranje hrane

Sukladno članku 13. stavku 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (Narodne novine br.:119/15) fizička ili pravna osoba koja namjerava obavljati poslove posrednika mora biti upisana u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo.

Za upis u Registar posrednika fizička ili pravna osoba mora ispuniti sljedeće uvjete:
  • mora biti registrirana u Republici Hrvatskoj odnosno upisana u odgovarajući registar
  • mora raspolagati objektom koji je upisan u upisnik objekata u poslovanju s hranom sukladno posebnim propisima o hrani.


Posrednik mora obavljati poslove posredovanja u lancu doniranja hrane u objektu ili prostoriji objekta koja se koristi isključivo za tu namjenu.

Fizička ili pravna osoba Posrednik u doniranju hrane  podnosi zahtjev za upis u Registar posrednika Ministarstvu prije početka obavljanja poslova posrednika.

Zahtjev se podnosi na Obrascu ZURPDH i mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:
  1. osobno ime / naziv i adresu / sjedište fizičke ili pravne osobe
  2. osobni identifikacijski broj (OIB)
  3. o odgovornim osobama u pravnoj osobi
  4. o objektu / objektima koje posrednik koristi za skladištenje i distribuciju donirane hrane
  5. evidencijski / odobreni broj objekta / objekata odnosno broj rješenja kojim je odobren upis u upisnik objekata u poslovanju s hranom sukladno posebnim propisima.

Uz zahtjev za upis u Registar posrednika u doniranju hrane fizička ili pravna osoba mora priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta sukladno Pravilniku.

Zahtjev se može podnijeti neposredno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 
Ul. grada Vukovara 78, Zagreb


O upisu u Registar posrednika ministar donosi rješenje sukladno članku 73. stavku 4. Zakona o poljoprivredi.