Samostalna služba za unutarnju reviziju

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 
  • Edita Bukovac, voditeljica Službe
Tel: 01/6106-502
edita.bukovac@mps.hr