Sastanak uže radne skupine za tematsko područje prioriteta razvoja djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja

Dana 20. listopada 2021. održan je sastanak uže radne skupine za tematsko područje prioriteta razvoja djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja. Na sastanku su predložena područja razvoja definirana aktom strateškog planiranja do 2020. i kao budući prioriteti razvoja djelatnosti do 2030.

Bilješka sa sastanka uže radne skupine za tematsko područje prioriteta razvoja djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja

Strategija razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020., s Akcijskim planom provedbe 2017. - 2020.