Strategija savjetovanja u okviru postupka izrade Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine.

U skladu s odredbama članka 39. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i članka 29. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te Priručnika o strateškom planiranju, radi transparentnosti u informiranju interesnih skupina o provedbi javnih politika izrađena je i donesena Strategija savjetovanja u okviru postupka izrade Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine.

Strategija savjetovanja u okviru postupka izrade Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine.