Sastanak uže radne skupine za tematska područja „Ciljevi s ključnim pokazateljima ishoda u provedbi javnih politika“ i „Pregled mjera, aktivnosti i projekta“

Dana 19. studenoga 2021. sa nastavkom 25. studenoga 2021. održan je sastanak uže radne skupine za tematsko područje prioriteta razvoja djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja. Izrađen je prijedlog posebnih ciljeva Nacionalnog plana, u skladu s razvojnim smjerovima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. U svrhu rješavanja ključnih potreba, izrađen je prijedlog razvojnih mjera i projekt, s pripadajućim provedbenim aktivnostima, ukupno pet razvojnih mjera i jedan projekt.

Bilješka sa sastanka uže radne skupine s evidencijama prisutnih članova na sastancima uže radne skupine

Prijedlog posebnih ciljeva, razvojnih mjera i projekt