Potreba provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš

U skladu s odredbama članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša, a u vezi s člankom 41. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dalo je mišljenje da za Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske od 2022. do 2030. godine nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.