VIII. sjednica Stručne rade skupine za izradu prijedloga Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske od 2022. do 2030. godine.

Dana 14. lipnja 2022. održana je VIII. sjednica Stručne radne skupine za izradu prijedloga Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske od 2022. do 2030. godine. Članovi Stručne rade skupine jednoglasno su usvojili Zapisnik s VII. sjednice Stručne rade skupine za izradu prijedloga Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske od 2022. do 2030. godine, te su upoznati s pristiglim komentarima s e-Savjetovanja o Nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske od 2022. do 2030. godine i Nacrtu prijedloga Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana za razdoblje 2022. do 2024.

Zapisnik s VIII. sjednice Stručne rade skupine za izradu prijedloga Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske od 2022. do 2030.

Komentari o Nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine i Nacrtu prijedloga Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana za razdoblje 2022. do 2024.