Označavanje vina i aromatiziranih proizvoda od vina

Novosti u označavanju vina i aromatiziranih proizvoda od vina koje stupanju na snagu 8. prosinca 2023. godine


PODRUČJE PRIMJENE

Novosti u označavanju vina i aromatiziranih proizvoda od vina koje stupaju na snagu 8. prosinca 2023. godine primjenjuju se na:

  • kategorije proizvoda od vinove loze iz Priloga VII. dijela II. Uredbe (EU) br. 1308/2013 točaka od 1. do 11., 13., 15. i 16. (vino, mlado vino u fermentaciji, likersko vino, pjenušavo vino, kvalitetno pjenušavo vino, kvalitetno aromatično pjenušavo vino, gazirano pjenušavo vino, biser vino, gazirano biser vino, mošt, djelomično fermentirani mošt, koncentrirani mošt, vino od prosušenog grožđa, vino od prezrelog grožđa) i
  • aromatizirane proizvode od vina regulirane Uredbom (EU) br. 251/2014.


ZAKONODAVNI OKVIR

Uredba (EU) br. 2021/2117 Europskog parlamenta i Vijeća izmijenila je odredbe Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Uredbe (EU) br. 251/2014 kojima je, između ostalog, regulirano označavanje vina i aromatiziranih proizvoda od vina.
Uz navedeno na snagu je stupila i Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 2023/1606 koja izmjenjuje Delegiranu Uredbu (EU) br. 2019/33 te sadrži detaljne odredbe o označavanju navedenih kategorija proizvoda od vinove loze.

Detaljne odredbe o označavanju aromatiziranih proizvoda od vina reguliranih Uredbom (EU) br. 251/2014 biti će objavljene u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) sredinom veljače 2024. godine. Do objave detaljnih odredbi primjenjuju se odredbe horizontalnog zakonodavstva o hrani, odnosno odredbe Uredbe (EU) br. 1169/2011 o pružanju informacija o hrani.

NOVI OBVEZNI PODACI

Od 8. prosinca 2023. godine za vino i druge proizvode od vinove loze te za aromatizirane proizvode od vina koji se stavljaju na tržište na etiketi je, uz ostale obvezne podatke propisane člankom 119. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te člankom 1. stavkom 32. Uredbe (EU) br. 2021/2117, obvezno navesti sljedeće:

  • nutritivnu deklaraciju na temelju članka 9. stavka 1. točke (l) Uredbe (EU) br. 1169/2011,
  • popis sastojaka na temelju članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1169/2011 te
  • u slučaju proizvoda od vinove loze koji su podvrgnuti dealkoholizaciji u skladu s Prilogom VIII. dijelom I. odjeljkom E., čija stvarna volumna alkoholna jakost iznosi manje od 10 %, najkraći rok trajanja na temelju članka 9. stavka 1. točke (f) Uredbe (EU) br. 1169/2011.
Nutritivna deklaracija i popis sastojaka moraju se navesti, na etiketi u istom vidnom polju s ostalim obveznim podacima, u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe 2019/33.

Nutritivna deklaracija može se na etiketi ograničiti na energetsku vrijednost koja se izražava simbolom (E) za energiju. U tom slučaju potpuna nutritivna deklaracija pruža se elektroničkim putem (QR kod, ostali 2D kodovi, barkod, čip) otisnutim uz ostale obvezne podatke u istom vidnom polju.

Nutritivna deklaracija prezentira se u tabličnom obliku s brojevima ako je prostorno to moguće, a ako prostorno to nije moguće prezentira se u linijskom obliku u skladu s odredbom članka 34. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1169/2011. Kada se nutritivna deklaracija pruža elektroničkim putem treba uvijek biti prikazana u tabličnom obliku s brojevima, jer se ne primjenjuje izuzetak koji se odnosi na ograničenje prostora.

Popis sastojaka može se na etiketi ograničiti na navođenje tvari ili proizvoda koji uzrokuju alergije ili intolerancije koji su navedeni u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1169/2011 te se u tom slučaju oni, u skladu s odredbom članka 21. Uredbe (EU) br. 1169/2011, navode iza riječi „sadrži”, te se označavaju u skladu s odredbom članka 41. Uredbe (EU) br. 2019/33. U tom slučaju cjelovit popis sastojaka pruža se elektroničkim putem (QR kod, ostali 2D kodovi, barkod, čip) naznačenim uz ostale obvezne podatke u istom vidnom polju.

Popis sastojaka navodi se padajućim redoslijedom s obzirom na masu koja je utvrđena u vrijeme njihove uporabe u proizvodnji.

ELEKTRONIČKA SREDSTVA ZA PRUŽANJE INFORMACIJA

Elektroničko sredstvo, elektroničko označavanje ili sredstva e-označavanja povezuju se s informacijama na internetu, te su dostupni potrošačima, a pružaju se putem crtičnog koda bilo koje vrste (QR, ostali 2D kodovi, barkod, čip).

Elektroničko sredstvo za pružanje informacija koje u sebi sadrži nutritivnu deklaraciju, odnosno popis sastojaka ne smije u sebi sadržavati nikakve druge informacije (ne smiju se prikupljati niti pratiti korisnički podaci, ne prikazuje se s drugim podacima namijenjenim za prodaju ili stavljanje na tržište).

Novosti u označavanju vina i aromatiziranih proizvoda od vina koje stupanju na snagu 8. prosinca 2023. godine
 

Vino i aromatizirani proizvodi od vina koji su proizvedeni prije 8. prosinca 2023. mogu se stavljati na tržište do isteka zaliha. 

Kategorije proizvoda od vinove loze iz Priloga VII. dijela II. Uredbe (EU) br. 1308/2013 točaka od 1. do 11., 13., 15. i 16. smatraju se proizvedenima kad je dovršen proces alkoholne fermentacije te kad postignu svojstva i zahtjeve utvrđene za predmetnu kategoriju proizvoda od vinove loze, što uključuje i provedbu odobrenih enoloških postupaka na temelju pravila utvrđenih u članku 80. i Prilogu VIII. Uredbe (EU) br. 1308/2013 (pojačavanje, dokiseljavanje, otkiseljavanje i dealkoholizacija).Europska komisija pripremila je odgovore na pitanja država članica u vezi s novim obvezama označavanja koji će kao službene smjernice o novostima i označavanju biti objavljeni u Službenom listu Europske unije 27. studenoga 2023. godine. Nacrt navedenog dokumenta priložen je u nastavku na poveznici pod naslovom Pitanja i odgovori - označavanje vina EK (privremeno)

Detaljne upute o označavanju vina i aromatiziranih proizvoda od vina nalaze se u dokumentima koji su dostupni putem poveznica u nastavku ovoga teksta.

DEALKOHOLIZIRANA VINA