Informiranje potrošača o hrani

Informiranje potrošača  o hrani, bilo pretpakiranoj ili nepretpakiraoj, najvažniji je oblik komunikacije subjekta u poslovanju s hranom (proizvođača, trgovca, ugostitelja i svakog drugog subjekta u poslovanju s hranom koji na tržište stavlja hranu) s potrošačem te je jedno od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih uz hranu.
 
Sukladno načelu zaštite interesa potrošača, potrošači moraju biti potpuno i točno te na jasan i nedvosmislen način informirani o hrani koja je stavljena na tržište i koja im se nudi kako bi im se na taj način omogućio izbor hrane koju će kupiti i konzumirati.
Informiranje potrošača o hrani, mora biti u skladu s praksama poštenog informiranja, odnosno takvo da ne obmanjuje krajnjeg potrošača osobito glede sastava, količine, trajnosti, podrijetla, postupka proizvodnje, karakteristika hrane, prirode, identiteta i svojstava hrane. Također  informacije o hrani ne smiju biti obmanjujuće u smislu pripisivanja hrani učinaka ili svojstava koje ta hrana nema ili ukazivanja na posebne karakteristike hrane kada u stvarnosti sva slična hrana posjeduje te karakteristike, posebno isticanjem prisutnosti ili odsutnosti određenih sastojaka i/ili hranjivih tvari. Prakse poštenog informiranja primjenjuju se i na oglašavanje i prezentiranje hrane, posebno njezin oblik, izgled ili ambalažu, upotrijebljene ambalažne materijale, način na koji je raspoređena i okruženje u kojemu je izložena.
 
Odgovornost za informacije o zapakiranoj ili pretpakiranoj hrani ima subjekt pod čijim se imenom ili nazivom tvrtke hrana stavlja na tržište, a što je najčešće proizvođač odnosno vlasnik robne marke, a koji ima sjedište u Europskoj uniji. Ukoliko se radi o hrani koja se na tržište Europske unije uvozi iz trećih zemalja, za informacije o hrani odgovoran je uvoznik za tržište Europske unije.
 
Za informiranje potrošača o nezapakiranoj ili nepretpakiranoj hrani odgovoran je subjekt u poslovanju s hranom koji hranu nudi ili prodaje krajnjem potrošaču, odnosno maloprodajna trgovina i objekti javne prehrane (ugostiteljski objekti, kantine u bolnicama, vrtićima, školama i dr.).