Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Upravu za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju Ministarstva poljoprivrede