Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva 

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama.