Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Upravu ribarstva Ministarstva poljoprivrede

Poziva za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo poljoprivrede

Prijave se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objave Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede putem elektroničke pošte na adresu: zaposljavanje@mps.hr s naznakom "Prijava za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo poljoprivrede".