Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo poljoprivrede

Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama, broj 37/22 od 23. ožujka 2022.

Rok za dostavu prijava je do 31. ožujka 2022.

Tekst natječaja

24.3.2022. Prijavni obrazac
24.3.2022. Opis poslova i podaci o plaći

Pravni izvori za pripremu za testiranje

Poziv na I. i II. fazu testiranja

13. 5. 2022. Rješenja o prijmu