ZOI Paška janjetina - registrirana

Ovlašteno kontrolno tijelo za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda:

Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o.
Nazorova 18, 10 000 Zagreb
Podnositelj zahtjeva za zaštitu:
Udruga uzgajivača paške ovce “Rogujica” Pag
Šetalište grada Zanea 1, 23 250 Pag

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/1767 od 26. rujna 2016. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Paška janjetina (ZOI)) 
Izmijenjena specifikacija proizvoda Paška janjetina
Prilozi uz Specifikaciju proizvoda (.zip) 

Plan kontrole za proizvod „Paška janjetina“ – ZOI po kojem se provodi postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda odobren je od strane Ministarstva poljoprivrede 31. srpnja  2017. godine. (Klasa: 310-26/16-01/74; Urbroj: 15-17-4)